จีแอนด์เอ็ม คอสเมติกส์ และ โอโซน ปาร์ค ประเทศไทย นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องสำอางค์ออสเตรเลี่ยน

ออสเตรเลี่ยน

บริษัท โอโซน ปาร์ค จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์นำเข้าสินค้าที่ผลิตจาก บริษัท จีแอนด์ เอ็ม คอสเมติกส์ ประเทศออสเตรเลีย (Australian) ซึ่งเป็นทั้ง ศูนย์วิจัย ค้นคว้า และโรงงานผลิต อันยาวนานตั้งแต่ปี 2539 โดย จี แอนด์ เอ็ม คอสเมติกส์ วิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเท่านั้น จึงทำไม่เกิดอาการแพ้ในผู้ใช้