สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ดังนี้

1.ชำระเงินผ่านทาง Paypal

อีเมล์ผู้รับ
1.1 ชำระด้วยบัญชี Paypal Paypal paypal@ozonepark.co.th
1.2 ชำระด้วย Credit Card ผ่านระบบ Paypal Paypal-Credit-Card
2.ชำระเงินผ่านทาง Paysbuy

อีเมล์ผู้รับ
2.1 ชำระด้วยบัญชี Paysbuy Paysbuy paysbuy@ozonepark.co.th
2.2 ชำระด้วย Credit Card, Internet Banking, บิลเงินสด ผ่านระบบ Paysbuy ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบิลเงินสดกับ Paysbuy Paysbuy-Payment-Method
3.โอนผ่านบัญชีธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย (KTB)

บริษัท โอโซน ปาร์ค จำกัด

กรุงไทย

นนทบุรี

108-0-61330-7

ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย (kbank)

บริษัท โอโซน ปาร์ค จำกัด

กสิกรไทย

นนทบุรี

218-2-02256-4

ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ (bbl)

บริษัท โอโซน ปาร์ค จำกัด

กรุงเทพ

นนทบุรี

140-4-50719-4

ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

บริษัท โอโซน ปาร์ค จำกัด

ไทยพาณิชย์

นนทบุรี

302-292938-5

ออมทรัพย์

    คำแนะนำ

  • ควรโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ที่มี Slip เพราะท่านจะมีหลักฐานในการชำระค่าบริการ

  • โอนเงินแล้ว คลิกแจ้งการโอนเงิน หรืออีเมล์ info@ozonepark.co.th หรือโทร 02-967-5655 , 081-939-5051