สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ดังนี้

1.ชำระเงินผ่านทาง Paypal

1.1 ชำระด้วยบัญชี Paypal

การชำระเงินด้วย paypal

paypal@ozonepark.co.th

1.2 ชำระด้วย Credit Card ผ่านระบบ Paypal

การชำระเงินด้วย credit card ผ่าน paypal บริษัท โอโซน ปาร์ค

2.โอนผ่านบัญชีธนาคารหรือตู้ ATM

การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร Bank Remittance

คำแนะนำ