บริษัท โอโซน ปาร์ค จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อคุณที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณอย่างไร

คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ OZONEPARK ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าคุณเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณ จนกว่าคุณจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณเอง

โดยทั่วไปแล้วเว็บเซิฟร์เวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้คุณว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของคุณ ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของคุณ หรืออนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อสินค้าและรับบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของคุณแก่องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะมีความสนใจต่อคุณ ในกรณีเหล่านี้ คุณมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และการที่คุณเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าคุณยอมรับนโยบายของเราทันที

หากคุณได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่ง หนึ่ง ข้อมูลของคุณ อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทาง ธุรกิจของคุณ เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ของคุณ คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของคุณ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้ง ต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของคุณได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของคุณให้แจ้งต่อคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะที่คุณกำลัง ใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้คุณทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของคุณที่ได้การจัดเก็บ ทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น คุณสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ได้

เมื่อคุณออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้คุณโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับ เฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น